Abaprofethi bakaKrestu

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ukushumayela kukaSt. John the Baptist, c. 1665, nguMattia Preti

Ngo ubuKristu izibalo ubhekwa njengomuntu abaprofethi yilezo agaguliwe ku iTestamente Elidala kanye neTestamente Elisha.Kukholakala ukuthi abaprofethi bakhethwa futhi babizwa nguNkulunkulu.

Uhlu oluyinhloko olungezansi luqukethe kuphela labo bantu abachazwe ngokusobala njengabaprofethi, kungaba ngesitatimende esicacile noma ngokunamandla kokuqukethwe, (isb Ababhali abasikiwe bezincwadi ezibalwe njengabaprofethi abakhulu nabaprofethi abancane ) kanye nokubhekisela kweBhayibheli kubo Ihhovisi.

Uhlu lwesibili luqukethe labo bantu ababhalwe njengabanokuhlangenwe nakho okungumbono noma okungokwesiprofetho, kepha ngaphandle komlando wanoma yikuphi ukubizwa okungokwesiprofetho okukhulu noma okungaguquguquki.Uhlu lwesithathu luqukethe abaprofethi abangashiwo ngamagama.Uhlu lwesine lunamagama alabo abachazwe eBhayibhelini njengabaprofethi, kepha bavezwa njengabawusebenzisa kabi lesi sipho noma njengabakhohlisayo.

Izinhlu ezimbili zokugcina ziphathelene nabantu abathiwe ngemuva kweBhayibheli abalandelwa ngamanye amaKristu (kodwa hhayi wonke).Uhlu lokugcina luqukethe abantu abalandelwa ngemuva kweBhayibheli abathathwa njengabaprofethi kanye nabantu ababephila emuva kweBhayibheli abathi babebona noma babona isiprofetho.

Uhlu oluphambili lwabaprofethi (68)[hlela | Hlela umthombo]

A[hlela | Hlela umthombo]

UD[hlela | Hlela umthombo]

E[hlela | Hlela umthombo]

G[hlela | Hlela umthombo]

  • UGadi ( 1 Samuweli 22:5 )
  • UGideyoni ( Judges 6 ngokusebenzisa 8 )

H[hlela | Hlela umthombo]

I[hlela | Hlela umthombo]

J[hlela | Hlela umthombo]

UHorace Vernet, uJeremiah emanxiweni aseJerusalema (1844)
  • UJesu Kristu ( Luka 24:19 )

L[hlela | Hlela umthombo]

M[hlela | Hlela umthombo]

N[hlela | Hlela umthombo]

O[hlela | Hlela umthombo]

P[hlela | Hlela umthombo]

S[hlela | Hlela umthombo]

T[hlela | Hlela umthombo]

U[hlela | Hlela umthombo]

Z[hlela | Hlela umthombo]

  • UZakariya, indodana kaBherekiya ( Zakariya 1: 1 )
  • UZakariya, indodana kaJehoyada ( 2 Chronicles 24:20 )
  • UZefaniya ( Zefaniya 1: 1 )

Abantu abayishumi nanhlanu ababizwa ngamava abanesiprofetho nabadala abangama-70[hlela | Hlela umthombo]

Abaprofethi abangaziwa nabesilisa bakaNkulunkulu[hlela | Hlela umthombo]

Abaprofethi bamanga abayishumi nanye nabaprofethi bamanga bakaBhali[hlela | Hlela umthombo]