Jump to content

Dingane

Mayelana Wikipedia
Dingane kaSenzangakhona
Inkosi yamaZulu
Isikhathi 1828 – 1840
Ukuzuza 1828
Igama ikhulu Dingane kaSenzangakhona
Ubezalwa ngoMasingane 1, 1795(1795-01-01)
Indawo Nodwengu
Ubefa ngoMasingane 1, 1840(1840-01-01)
Predecessor Shaka kaSenzangakhona
Royal House Zulu
Inkondlo Izibongo zeNkosi uDingane
Ubaba Senzangakhona kaJama

Dingane kaSenzangakhona (1795-1840) wabe eyinkosi yamaZulu wabulala uShaka wathatha ubukhosi nonyaka wezi-1828. UDingane wanqotshwa nagamaBhunu eNcome ngonyaka wama-1838 emva kokubusa isizwe sakwaZulu iminyaka eyishumi.


Inkosi wamaZulu
Emva kwa- :
Shaka
Isikhathi
1828–1840
Phambi kwa- :
Mpande