Dingane

From Wikipedia
Dingane (1836)

Dingane kaSenzangakhona (1795-1840) 1828.


Inkosi wamaZulu
Emva kwa- :
Shaka
Isikhathi
1828–1840
Phambi kwa- :
Mpande