Khuzani Mpungose

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Khuzani Mpungose
Igama lokuzalwa Khuzani Nkosikhona Innocent Mpungose
Also known as Khuzani Mpungose
Ubezalwa (1989-12-03) ngoZibendlela 3, 1989 (Iminyaka 29)
INkandla , KwaZulu Natal, eNingizimu Afrika
Izinhlobo Mas'kandi
Abasebenzi Umculi, umbhali wengoma
Amathuluzi Iphimbo
Isikhathi 2011–active
Amaqembu Izingane Zoma Music Promotion
Amaviyo (Mtshengiseni Gcwensa) , Izingane Zoma, Shobeni Khuzwayo, Shwi Nomtekhala, nabanye abaningi

Khuzani Nkosikhona Innocent Mpungose (03 ngoZibandlela 1989) obuye aziwe ngegama elithi Idlamlenze ungumculi womculo kaMas'kandi odabuka Emandaba eNkandla, KwaZulu-Natali. Lomculi usezakhele idumelo elikhulo ngephimbo lakhe. UKhuzani ubuye aziwe kakhulu ngokuqgoka izimphahla ezihamaba phambili zikanokusho.

Impilo Yokuqala[hlela | Hlela umthombo]

UKhuzani wazalwa eNkandla esigodini Emandaba, ezalwa nguMuziwephahla Mpungose nowakwakhe uNkk Sizakele Mpungose, uMaNgema. Ngokuzalwa ungowesibili ezinganeni ezintathu. Ngonyaka wezi-1995 waqala imfundo yamabanga aphansi eMvaziya Primary School khona Emandaba, eNkhandla, wafunda lapha kwaze kaba ngunyaka wezi-1998. Ngonyaka wezi-1999 waqhubeka imfundo yakhe eSibhakabhaka Primary and High School, esikhona eNkandla, kwaze kwaba ngunyaka wezi-2002. Ngonyaka wezi-2003 wahamba isikhashana KwaZulu-Natali walibangisa ePitoli lapho aqhubeka khona nemfundo yakhe esikoleni esibizwa ngokuthi eMakgatho Primary School. Emva kwesikhashana ehambile wabuyela emuva KwaZulu-Natali lapho aphothula ibanga lama-12 ngonyaka wezi-2009 eSibhakabhaka Primary and High School [1].

Esakhula uKhuzani wathola ugqozi lomculo kamas'kandi emculweni ka Mgqumeni (Ibhova likadikadika) kanye no Mtshengiseni Ngcwensa (Indidane). Lokhu kwamugqugquzela ekulandeleni umculo kwamaskandi. Mhla zi-19 kuZibandlea wezi-2009, ngebhadi umculi abe emkhonze kakhulu uMgqumeni wadlula emhlabeni esasebenza kwi-alibhamu yakhe esihloko sithi ISecret. Ngesikhathi edluma emhlabeni uMgqumeni wabe esayinde kwinkampani ekhiqiza umculo eyaziwa ngokuthi, Izingane Zoma Music Promotions ngaphansi komsunguli nomqondisi uShobeni Khuzwayo. Ngenkathi uMgqumeni edlula emhlabeni esaqopha, oKhuzwayo waqoka uKhuzani owabe eneminyaka engama-20 ngaloso sikhathi ukuba aqhubeke nokuqopha ISecret ngoba iziwi lakhe labe licishe lifane nelikaMgqumeni. Le-Alibhamu ISecret yathola indodo kuma-South African Traditional Music Awards ''(SATMA)''. [2]

Imisebenzi[hlela | Hlela umthombo]

Ngonyaka wezi-2011 uKhuzani wakhipha i-alibhamu yakhe yokuqala esihloko sithi Bahluleke Bonke. Ngonyaka wezi-2012 wakhipha eyesibili esihloko sithi Amapungunge. Le-alibhamu yamlethela idumela elikhulu okwaholela ekutheni uMtshengiseni Gcwensa, bukhoma Okhozini FM aphethe ngokuthi uKhuzani uzoba ngumculi kamsakandi oyingqwele futhi uzohlabana nezindondo eziningi njengeNdidane. Njengoba abe Eshilo uMtshengiseni uKhuzani manje usaziwa njengeNkosi kaMaskandi ngabalandeli bakhe babuye bambize ngo King Khuba!. Abalandeli bembangi yakhe enkulu uMathandeni Manqele kepha bayakuphikisa lokhu [3].

UKhuzani useke wasebenza nizingqwele zikamas'kandi okubalwa kuzo iNdidane (Mtshengiseni Gcwensa) , Izingane Zoma, Shobeni Khuzwayo, Shwi Nomtekhala, Osaziwayo, Babes Wodumo, Imfezemnyama, Amagez'Amahle, Andile kaMajola, Lebo M, Big Nuz, Afro Soul kanye nabanye abaculi abaningi.

Ngonyaka wezi-2017 wakhipha i-alibhamu esihloko sithi Isixaxa samaxoki, le-alibhamu yaba yigolide ezinyangeni ezimbili nje vo ikhishiwe. Kule-alibhamu wasebenzisana nabantu abaningi okubalwa kubo oSkhindi Zondi, Phathaphatha, Maqhude, Senzo Kanyile kanye noThibela Mpungose ukubala abambalwa.

Ama-alibhamu[hlela | Hlela umthombo]

  • 2011 : Khuzani-Bahluleke Bonke
  • 2012 : Khuzani-Amapungunge
  • 2013 : Khuzani-Soxosha Amambuka
  • 2014: Khuzani-Injemnyama
  • 2015 : Khuzani-Isihlahla Samavukane
  • 2016 : Khuzani-Inyoni Yomthakathi
  • 2017 : Khuzani-Isixaxa Samaxoki (Igolide Lasethaveni)
  • 2018 : Khuzani-Inhlinini Yoxolo [4]

Izindondo[hlela | Hlela umthombo]

Kusukela ngenkathi engena emculweni uKhuzani uzakhele isasa elikhulu emculweni kama'skandi, lokhu kwenza ukuthi athole azindodo eziningi. Usake wahlabana nezindondo kumqhudelwano elandelayo, Amantshonthso kaMaskandi Awards, SATMA, amaSAMA kanye ne-The Life Chengers Awards, lapho ayethola khona indondo yeNgoma Yonyaka ehamba Phambili. Ngonyaka wezi-2017 wahlabana nendondo emqudelwaneni obizwa ngokuthi Amantshonthso kaMaskandi Awards. Kulomqudelwano wahlabana nezindondo ezintathu okubalwa kuzo Ingoma Yonyaka ehambai phambili, i-alibhamu ehamba phambili edayisiwe, i-alibhamu kamas'kandi ehamaba phambili [5] [6]

Imfashini[hlela | Hlela umthombo]

UMpungose uzishaya isifuba ngokuthi "Uyawushaya ukotini" ukusho ukuthi igqoka izimphahla zokugqoka ezihamba phambili zikanokusho. Njengoba uKhuzani egqoka angaconsi phansi futhi aphinde aziwe ngokuthi uyiNkosi yamaBhinca, inkampani eyakha izimpahla zokugqoka ebizwa gokuthi i-Jonathan D' inesivumelwano naye, ukuqhakambisa isitayela sakhe uKhuzani [7]. Njalo uma eyodlala izinkumbi zabalandeli bakhe zibonaka zigqoke izimpahla ezinombala oluhlaza-sasibhakabhaka.

Imithobo[hlela | Hlela umthombo]