Amahlelokusebenza

From Wikipedia

Amahlelo kusebenza, phecelezi ama-applications. Lokhu kungatholakala ngaphakathi kwekhompiyutha. Amahlelokusebenza asiza ukwenza sisebenze lula kanye ngokukhalipha nokuhlakanipha.