Jump to content

UMuzi

Mayelana Wikipedia
(Redirected from Idolobha)

umuzi wase-Tihaboj

umuzi ose-Strochitsy, eBelarusi,2008
umuzi ose-Pornainen, eFinland
umuzi wasezintabeni osesigodini sease-Lötschental, eSwitzerland
umuzi wesizalo sama-Berber ose-Ourika, e-Morocco

UMuzi noma isigodi siyindawo yokuhlala kwabantu noma umphakathi oyisixhoxho, encane kunesidlidli, enesibalo sabantu esingaba amakhulu ambalwa noma izinkulungwane ezimbili, lokhu kungenxa yokuthi Iningi lemizi itholakala ezindaweni zasemakhaya. Imizi ngokuvamile ziyizindawo okuhlalwa kuzo isikhathi, futhi izindlu ezakhiwa kuyo zisondelene kakhulu, azihlakazekile, futhi ibizwa ngokuthi izigodi ngoba kuvame ukwakhiwa ezindaweni eziyizigodi eduze namanzi, hhayi emagqumeni noma ezintabeni.

Endulo, imizi kwakuluhlobo lomphakathi oluvamile olwaluphila ngokulima. EBrithani, imizana yayiba nelungelo lokubizwa ngemizi lapho yakha indlu yosonta. Ezindaweni eziningi, izidlidli nezidlavela zazimbalwa, kunabantu abambalwa abahlala kuzo. Inguqulo yezimboni yaheha izinkumbi zabantu ukuba ziyosebenza emkhandweni; ukuqoqelana kwabantu kwabangela ukuba imizi eminingi ikhule I've yizidlidli nezidlavela. Lokhu kwenza kuvele izisebenzi ezikhethekile namakhono nokuthuthukiswa kohwebo oluhlukahlukene. Isibunge sokuyahlala ezidlidlini sisaqhubeka namuhla, nakuba singasaxhumene nezimboni. Ngokomlando izindlu zazisondelene ukuze kuphiliswane futhi kuvikelwane bese umhlaba ozungezile wona wawulinywa.