IsiNdebele saseNingizimu

Mayelana Wikipedia
(Redirected from IsiNdebele)
Izifundazwe zaseNingizimu Afrika lapho sikhulunywa IsiNdebele khona

IsiNdebele saseNingizimu ulimi lwesiNguni olukhulunywa isizwe samaNdebele ezweni laseNingizimu Afrika. lolu limi lukhulunywa ngabantu abangu 2 million abahlala kulezi zifundazwe eMpumalanga, eLimpopo, eGoli kanye nase North West.