IsiNdebele

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Izifundazwe zaseNingizimu Afrika lapho sikhulunywa IsiNdebele khona

IsiNdebele singesinye sezilimi zesiNguni esikhulunywa eNingizimu ne-Africa (Southern Africa).