IsiNdebele

From Wikipedia
Izifundazwe zaseNingizimu Afrika lapho sikhulunywa IsiNdebele khona

IsiNdebele singesinye sezilimi zesiNguni esikhulunywa eNingizimu ne-Africa (Southern Africa).