Uhleloxhumano lwamaselula

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Uhleloxhumano lwamaselula phecelezi "cellullar networks" uhleloxhumano oluhlanganisa omakhlelekhukwini.