IsiZulu

From Wikipedia
Izifundazwe zaseNingizimu Afrika la sikhulunywa isiZulu khona

IsiZulu singulimi lwamaZulu. Ngulimi lwesiNguni. Sikhulunywa eNingizimu Afrika ngabantu abangu-10 677 305 (ukubala kwesizwe kuka-2001) futhi siqondwa ngabantu abangu-25000000. Ezisemthethweni imibhalo nemiqulu yakwaHulumeni. Bese kuthi uphiko lobuchwepheshe bamagama lona lwelekelela ngokusombulula.