1 & 2 AmaKhosi

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

AmaKhosi yincwadi yeshumi nanye neshumi nambili eTestamente Elidala eBhayibhelini.