1 & 2 IziKronike

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

IziKronike yizincwadi eziyishumi nesishiyagalombili nesine nane eTestamente Elidala eBhayibhelini.