1 & 2 Samuweli

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

uSamuweli uyincwadi yesishiyagalolunye eTestamente Elidala eBhayibhelini.

USamuweli wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.