1 Thesalonika

Mayelana Wikipedia

1 Thesalonika iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.