1 Thimothewu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

1 Thimothewu iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.