2 Thimothewu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

2 Thimothewu iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.