3 Johane

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

3 Johane iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.