Jump to content

Albertina Sisulu

Mayelana Wikipedia
Albertina Sisulu
Ubezalwa Nontsikelelo Thethiwe
Template:Birth-date
Ubefa Template:Death-date and age
Known for Anti-apartheid activist
Spouse Walter Sisulu (m. 1944–2003) «Template:Date-mfTemplate:Date-mf»"Marriage: Walter Sisulu to Albertina Sisulu" Location:Template:Placename/do-adrPropTemplate:Placename/do-adrPropTemplate:Placename/do-adrPropTemplate:Placename/do-adrProp (linkback://zu.wikipedia.org/wiki/Albertina_Sisulu)
Parents Bonilizwe and Monikazi Thethiwe

UNontsikelelo Albertina Sisulu (21 Okthoba 1918 - 2 Juni 2011) [1] wayeyisishoshovu esasilwa nobandlululo saseNingizimu Afrika, kanye nonkosikazi wesishoshovu esasisebenza naye uWalter Sisulu (1912-2003).

UNontsikelelo Albertina Sisulu wazalwa ngezi 29 zika Mfumfu 1918, wayengumholi  ovele wobandlululo eNingizimu Afrika,uguqulwe kabusha njengo "Mama wesizwe". UAlbertina Sisulu wayenezingane ezinhlanu uzalelwe uMonilizwe noMonikazi Thethiwe esifundweni saka Tsomo e Transkei ngezi 21 zikaMfumfu.Wangumhlengikazi,umsheshezi wezepolitiki nekhansela kumyeni wakhe,wayengunobhala jikelele kanye nephini lika mongameli wengqungquthela yezwe lase Afrika (ANC)[1].

UMama kaSisulu osindile le Spanish Flu, kodwa wagula ngenxa yalokhu kwazelwa Nontsikelelo/Albertina,njengengane yentombazane endala kwakumele adlale indima ka mama kuzingane zakibo ezincane.Kwakumele ayeke isikolo isikhathi eside.Wamukela leli gama li Albertina.NgoSepthemba 1918 umkhuhlane wase Spain udonsa umkhuhlane owabulala abantu abayisigidi esingama 40 emhlabeni wonke ukufinyelela eNingizimu Afrika futhi balinganiselwe ukuthi babulala abantu abanga 30 000 eTranskei.

UMonica thenjiwe wathla lesifo ngenkathi ekhulelwe ingane yakhe yokuqala neyesibili uNompumelelo Mbathalala .Lesisifo sasibizwa ngokuthi iMbathalala igama lesiXhosa,kodwa ke ingane yakhe yazalwa iphilile ngezi 21 zikaOkthoba 1918.

UNontsikelelo nomndeni wakhe bahamba bayohlala eXolobe ngoba umama wakhe wayegula kakhulu ngenxa yale sifo iSpanish Flu, futhi ubaba wakhe wayesebenza ezimayini.Wahamba isikole elokishini lase Xolobe .

UAlbertina Sisulu wayengabe abahambela phambili eskoleni wayengumholi kwezemfundo kusukela emabangeni aphansi.Wakhethwa ukuba abangu Head Girl ebangeni lesikhombisa,kodwa kwakumele ayeke isikolo ngoba kwakumele agade izingane zakubo ezincane.

Izikhombau[hlela | Hlela umthombo]