AmaHubo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

AmaHubo liyincwadi yesishiyagalolunye eTestamente Elidala yeBhayibheli.