AmaRoma

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

AmaRoma iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.