Jump to content

Amaphoyisa

Mayelana Wikipedia

South_african_police_may_2010

Amaphoyisa noma onoNgqayi (noma oNgqo) bayindikimba emisiwe yabantu abagunyazwe ngumbuso, ngenjongo yokuphoqelela ukugcinwa komthetho, ukuqinisekisa ukuphepha, impilonhle nempahla yezakhamuzi, kanye nokuvimbela ubugebengu nezibhelu ebantwini. Amandla abanawo ngokusemthethweni ahlanganisa ukubopha nokusebenzisa imphoqo evunyelwe ngumbuso ngokunika wona wodwa igunya lodlame. Leli bizo livame ukuyamaniswa nemibutho yonongqayi yezifunda ezinikwe igunya lokusebenzisa amandla wamaphoyisa ngaphakathi kwendandawo abanesibopho kuyo noma echasiswe ngokomthetho. Imibutho yonongqayi ivame ukuchasiswa njengehlukile kweyezempi nekwezinye izinhlangano ezibandakanyekayo ekuvikeleni umbuso kubabhozomeli bezizwe.