Amose

Mayelana Wikipedia

Amose iyincwadi eTestamente Elidala eBhayibhelini.

uAmose wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.