Cyprian Bhekuzulu kaSolomon

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Cyprian Bhekuzulu kaSolomon
Inkosi yamaZulu
Isikhathi 24 ngoNcwaba 1924 – 17 ngoMandulo 1968
Ukuzuza 24 ngoNcwaba 1924
Igama ikhulu Cyprian Bhekuzulu kaSolomon
Titles Baba wesizwe
Ubezalwa (1924-08-24) ngoNcwaba 24, 1924 (Iminyaka 94)
Indawo category = Inkosi yamaZulu
Predecessor Solomon kaDinizulu
Goodwill Zwelethini kaBhekuzulu
Royal House Zulu
Inkondlo Praise poem of Cyprian kaBhekuzulu
Ubaba Solomon kaDinizulu

Cyprian Bhekuzulu kaSolomon (4 ngoNcwaba 1924 - 17 ngoMandulo 1968).


Inkosi wamaZulu
Emva kwa- :
Solomon
Isikhathi
1948–1968
Phambi kwa- :
Goodwill Zwelethini