EkaJakobe

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

EkaJakobe iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.