Eksodusi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Eksodusi uyincwadi yesibili eTestamente Elidala eBhayibhelini.