Esteri

Mayelana Wikipedia

Esteri uyincwadi ye eTestamente Elidala eBhayibhelini.

Esteri wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.