Facebook

From Wikipedia

IFacebook, isizinda sokuxhumana ngokuthi abantu bathumelelane imilayezo eyahlukakhlukene. IFacebook yaqanjwa eMelika ngonyaka ka 2005, umfundi wase Nyuvesi, ukuze yena nabangani bakhe bathumelelane imilayezo ngokushesha. IFacebook ngendlela esikhule ngayo seyinabasebenzisi abangaphezu kwezigidi emhlabeni wonke.Nalapha IFacebook abasebenzisi bayo iFacebook baya ngokundlondlobala.