Genesise

Mayelana Wikipedia

Inxoxo eyisisusa futhi eyisizinda salencwadi: UNkulunkulu udala umhlaba futhi udala umuntu ngomfanekiso wakhe, kodwa umuntu wangalaleli unkulunkulu wenza isono emehlweni wakhe bese unkulunkulu washabalalisa umhlaba ngemvula enkulu ebizwa ngokuthu uzamcolo. Umhlaba omusha obe khona ngaphambi kwemvula enkulu wawonakele, konke uNkulunkulu akazanga awushabalalisa, kodwa esikhundleni salokho wabiza indoda eyedwa engu-Abraham. Ngomyalo kaNkulunkulu u-Abraham waya endaweni yase-Canaan. Lapho eye ahlala khona nendodana yakhe u-Isaac nomzukulu wakhe u-Jacob. Igama lika-Jacob lashintsha waba ngu-Israel.