Jump to content

IBangacuphi

Mayelana Wikipedia
IBangacuphi lamaza khwecile, λ, lingalinganiswa phakathi kwanoma yimaphi amachopho amabili anesigaba esifanayo, afana naphakathi kweziluba (phezulu), noma imikhombe (phansi), noma izanhlukano-nguqu ezihambisanayo njengoba kubonisiwe.

Kumchazandalo, ibangacuphi lingubude obakhiwa ibanga lamaza lapho ephinda ukuvingqoza. Liyibanga eliphakathi kwamachopho amabili alungene nalandelanayo esigaba esifanayo samaza, njengasezilubeni ezimalumbe, imikhombe, noma izanhlukano-nguqu, futhi liyinkondolo kokubili yamaza akhenkethayo namaza amileyo, kanye nezinye izifanelo ezenziwa amaza. Ukugusha kwebangacuphi kubizwa ngokuthi umjingo wendawo. Ibangacuphi livame ukuboniswa ngohlamvu lwesiGriki olubizwa lambda (λ).