IHlelo Amathole

From Wikipedia

iHlelo Amathole iyihlelo eRiphabliki yaseNingizimu Afrika.