Jump to content

Idombolo

Mayelana Wikipedia

Idombolo, (libuye laziwa ngokuthi ujeqe,idipapata ngeSitswana nerostile ngesiXhosa) isinkwa esifakwe imvubelo yaseNingizimu Afrika. Lokhu ukudla okuthandwayo emakhaya amaningi eNingizimu Afrika.[2] Idombolo liphekwa ebhodweni eligcwele amanzi abilayo.[2]. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zokudla eNingizimu Afrika. Ngokwesiko lamaZulu, idombolo liphekwa phezu kwesitshulu kunokuba liphekwe lodwa ebhodweni elihlukile. Loluhlobo lwesinkwa sifakwe imvubelo sibuye saziwe ngokuthi ujeqe. Idombolo livame ukudliwa nezinhlobo ezahlukahlukene zokudla okuhambisanayo njengesitshulu senkukhu, isitshulu senkomo, isitshulo sezinkabi, isitshulu sezinyane, noma isisu.