Imifino

Mayelana Wikipedia
amaqabunga omkleshe esihlungini
isixheke samaqabunga ekale

Imifino, ebizwa nangokuthi imibhido iyizitshalo okudliwa amaqabunga azo njengezilimo. Nakuba itholakala ezitshalweni ezinhlobonhlobo, iningi layo iyefana neminye imifino ngomsoco nangezindlela zokupheka.

Cishe kunemiqhinqo eyaziwayo eyinkulungwane yezitshalo ezinamaqabunga adliwayo. Imifino eminingi ivela ezitshalweni eziphila isikhashana ezifana nomSenge (lettuce) nomkleshe (spinach). Izitshalo ezisakhuni zemiqhinqo ehlukile nazo zinawo amahlamvu adliwayo.

Amacembe amaningi ezitshalo eziwukudla kwezilwane ayadliwa nangabantu, kodwa imvama zidliwa ngaphansi kwezimo zesomiso. Izibonelo zihlanganisa (alfalfa), (clover), neningi lotshani olungamafuzadla (Poaceae grasses), ahlanganisa ukolweni (wheat) ne (barley). Lezitshalo zithela kakhulu kunezitshalo ezaziwayo zemifino, kodwa ukuxhashazwa komsoco wazo omningi kunzima, ngenxa yesiqikili esiphezulu senxoza yazo.