Jump to content

Impahla

Mayelana Wikipedia
Izakhiwo zezitolo, amahhotela, nezindawo zokuhlala ziyizinhlobo ezivamile zempahla

Impahla iyisimiso samalungelo esinika abantu ulawulo olusemthethweni ezintweni eziyigugu, futhi ibhekisela nasezintweni eziyigugu ngakwazo. Kuye ngesimo sempahla, umnikazi wempahla angaba nelungelo lokuyishwabadela, ukuyiguqula, ukuyaba, ukuyichasisa kabusha, ukuyiqashisa, ukutsheleka ngayo, ukubambisa ngayo, ukuyidayisa, ukuyinana, ukuyidlulisa, ukuphana ngayo noma ukuyibhubhisa, noma ukvimbela abanye ekwenzeni okufanayo kuyo, kanye nokuyilaxaza; kuyilapho kungakhathaliseki isimo sempahla, umnikazi unelungelo lokuyisebenzisa ngokufanele ngaphansi kwamalungelo awaphiwe wempahla.

Kwezomnotho nakwezomnotho wezombusazwe, kukhona izinhlobo ezintathu ezibanzi zempahla: impahla esisulu (private property), impahla esobala (public property), kanye nempahla ehlanganyelwe (ebizwa nangokuthi impahla yobumbano). Impahla okungayabantu abaningi ingaphathwa noma ilawulwe ngezindlela ezifanayo noma ezihlukile, ezilula noma eyizinkimbinkimbi, ngokulinganayo noma ngokungalingani. Kodwa, kulindelwe ukuba intando yomuntu ngamunye ngokuphathelene nempahla ichasiswe ngokucacile, ukuze ihlukanise ubunikazi nentela kumqasho. Abanini mpahla bangalindela ukuthi izintando zabo (wills) zivumelane, noma lapho zingaphikisani, kungani nekhona ezinye noma efanekekayo kakhulu.