Imvelo

Mayelana Wikipedia
Imvelo

Imvelo izinto ezingadalwa umuntu, zimane zivele ngoba ziyadingeka emhlabeni. Kubalulekile ukuba sihloniphe imvelo. Imvelo kungaba izinto ezifana nezihlahla kanye nezilwane. Izithelo kanye nemifino zibalulekile empilweni yomuntu.