Jump to content

Imvelo

Mayelana Wikipedia
Imvelo

Imvelo izinto ezingadalwa umuntu, zimane zivele ngoba ziyadingeka emhlabeni. Kubalulekile ukuba sihloniphe imvelo. Imvelo kungaba izinto ezifana nezihlahla kanye nezilwane. Izithelo kanye nemifino zibalulekile empilweni yomuntu.