Incazelo

Mayelana Wikipedia

Incazelo iqoqo lemisho imvama eyakhelwe ukuchaza iqoqo lamaqiniso acacisa izimbangela, umongo, nemiphumela yalawo maqiniso.