Jump to content

Ingwevamdiki

Mayelana Wikipedia

Ingwevamdiki ukungabela kwezinto ezidikizayo ukuba zihlale zinyakaza, nezinto eziphumule zihlale ziphumule, ngaphandle uma kunesiphoqi esibangela ukuba ijubane noma ukuqombotha kwazo lezo zinto kuguquke. Ingwevamdiki iyingxenye yezimiselo eziyisisekelo zomchazandalo wakudala, esichaziswa nguIsaac Newton eMthethweni wokuQala woMdiki (owaziwa ngokuthi Isimiselo seNgwevamdiki).[1] Ingenye yezibonakaliso eziyinhloko zesisindo, okuyisakhi somngakonani esiwumnyombo wezimiso eziphathekayo.[2] UNewton wabhala wathi:[3][4]

UMTHETHO I. Konke okuyinto kubhekakade lapho kusesimweni sokunganyalazi, noma lapho kuhamba emgqeni oqondile, ngaphandle uma kuphoqwa ukuba kuguquke leso simo yiziphoqi ezinethonya.|author=Isaac Newton|title=Principa|source=Translation by Cohen and Whitman, 1999

Encwadini yakhe yonyaka we-1687 ebizwa Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, UNewton wachasisa ingwevamdiki njengesiphoqi:

INCASISELO III. Lokho okuyi- vis insita, noma isiphoqi esingaphakathi kotho, kungamandla okugweva zonke izindikimba, okuthi uma zisenawo, ziqabave ukubhekakade ngawo kuleso simo ezikuso, kungaba isimo sokunganyakazi noma sokudikiza ngokungaguquli ziqombola emgqeni oqondile.[5]

Imithombo

[hlela | Hlela umthombo]
  1. Britannica, Dictionary. "definition of INERTIA". Kulandwe ngomhlaka 2022-07-08.
  2. Britannica, Science. "inertia physics". Kulandwe ngomhlaka 2022-07-08.
  3. Andrew Motte's English translation: Newton, Isaac (1846), Newton's Principia: the mathematical principles of natural philosophy (3rd edition), New York: Daniel Adee, pp. 83, https://archive.org/details/newtonspmathema00newtrich/page/n87/mode/2up 
  4. "What Newton really meant | Daniel Hoek". IAI TV - Changing how the world thinks (in i-English). 2023-08-17. Kulandwe ngomhlaka 2023-09-29.
  5. Andrew Motte's English translation: Newton, Isaac (1846), Newton's Principia: the mathematical principles of natural philosophy (3rd edition), New York: Daniel Adee, pp. 73, https://archive.org/details/newtonspmathema00newtrich/page/n77/mode/2up