Jump to content

Inkundla

Mayelana Wikipedia
Inkundla

Inkundla yilapho kubanjelwa khona imidlalo ehlukile, lapho uthola abalandeli abathanda eqembu elithize behlezi kwindawo lapho iqembu labo likora khona. kwesinye isikhathi uthola ukuthi uma iqembu elithize lingaphumeleli abalandeli balo bathukuthela baze bamoshe izinkundla, ngicabanga ukuthi yiyo into eyenza ukuthi indawo yethu ingaphumeleli futhi ingadume ngendlela ekufuneka idume ngayo.