Iphengwini

From Wikipedia
Pygoscelis papua.jpg

Iphengwini wuhlobo wenyoni se-Antatika. Iphengwini kungendize. Uhhafu wesikhathi, amaphengwini baphansi kwamanzi. Amaphengwini ayadla ofishi.