Isakhamzimba solwelwesi

Mayelana Wikipedia
Insongensonge yesakhamzimba solwelwesi somdibakhanyo phakathi kolwelwesi lwe -thylakoid