Isibhinyi

Mayelana Wikipedia
Izinhlobonhlobo zezibhinyi

Isibhinyi kanye nobhawoti ziwuhlobo olufanayo lwesikhwaxi (fastener) imvama ezenziwe ngenkimbi nezaziwa ngokuba namazenge ansongensonge. Izibhinyi namabhawoti ngamathuluzi asetshenziswa ekukhwaxeni izinto ngokusebenzisana kwemisonto yawo kanye neminye imisonto efana nayo.