Isidlikithi

Mayelana Wikipedia


Isidlikithi siyikhono elingajwayelekile nelikhethekile lomuntu oyimbudle elingaphezu kokuvamile. Izidlikithi zivame ukuvezwa ezincwadini zeziganeko zenzululwazi nezamafuzamuntu, ezinhlelweni zikamabonakude, emfekethweni yemibukiso, nakumafilimu, njengesici esimqoka sembudle. Lesi sicabangelo sadabuma ezincwadini zamahlaya zaseMelika eminyakeni yowe-1930 neye-1940, futhi site saqhubeka nokungena kweminye iminxa nakwezinye izibsizakusakaza.