Isidludlungincinci

Mayelana Wikipedia
Izinsiza zeTexas ezaziwa ngokuthi -TMS1000
I-Intel 4004
I-UMotorola 6800 (MC6800)
Isidludlungi sesimanje sezincwana zama-64 x86-64 (esibizwa AMD 5 2600, esekelwe ku-Zen+, 2018)
I-AMD RyZen 7 1800X (2017, esekelwe ku-Zen) isidludlungi esisengobosini ye-AM4 oqwembeni lesikizi.

Isidludlungincinci siyisidludlungi sesiCikizi lapho ukudludlungwa kwemininingo okuhluzayo nolawulo kuhlanganiswe khona entandelweni edidiyelwe noma kwezinye ezincane.

lapho ukucubungula nokulawula idatha kufakwe khona ku-circuit eyodwa ehlanganisiwe (IC), noma inani elincane lama-IC. Isidludlungincinci siqukethe izibalonani, umhluzamqondo, kanye nentandelo sokulawula edingekayo ukuqhogoyeni imisebenzi yesidludlungi esimqoka (CPU).