Jump to content

Isifakazelo sokuzalwa

Mayelana Wikipedia

Isifakazelo sokuzalwa siyisiqoshwa esimqoka esiqopha ukuzalwa komuntu. Ibizo elithi "isifakazelo sokuzalwa" lingabhekisela encwadini yokuqala efakazela izimo zokuzalwa noma kwisifaniselo esifakazelwe esiwumohumela wokubhaliswa kwalokho kuzalwa. Kuye nangezifunda, isiqoshwa sokuzalwa singaqukatha isiqinisekiso sesenzakalo senyanga.

Impokophelo eLondolozekayo yeZizwe eziBumbene ye-17, eyingxenye eyinhloko yohlu lwezenzo 2030, inomgcibisho wokukhulisa ukutholakala ngesikhathi kwemininingo emayelana neminyaka, ubulili, ubuzwe nezinye izici ezifanele, lezo izincwadi ezinjengesifakazelo zokuzalwa ezinamandla wokuyihlinzeka.