Isifo

Mayelana Wikipedia
Ukugqaya isithombe senzuba se- Mycobacterium tuberculosis, uhlobo lwezinungwana ezingamagciwane abangela isifo sofuba .

Isifo siyisimo esixakile ezijiyeza kabi ukusebenza kwazo zonke izingxenye noma ingexenye ethile yesiphili, futhi lokhu kusuke kungabangelwa ukulimala noma ikuphi kwangaphandle. Izifo zaziwa ngokuba izimo zokugula eziyamaniswa nezimpawu noma izinkomba ezicacile.