Isihlahla Sempilo

Mayelana Wikipedia

Isihlahla sempilo yisingathekiso esiletha umqondo wokuba yonke impilo ihlobene ngandlela thizeni.