Jump to content

Isitabane

Mayelana Wikipedia
National laws
     Marriage      Other partnerships      Laws against expression      Fines or prison (not applied)      Fines or prison      Death penalty (not applied)      Death penalty
UN declarations on LGBT rights
     Supporting (2008 or 2011)      In opposition

Isitabane umuntu onobudlelwane nobulili obufana nobakhe. Ukuthandana komuntu wesilisa kanye nomunye umuntu wesilisa kubizwa ngobutabane lokho. Noma izinkolo namasiko amaningi emhlabeni ajwayezile ukucwaswa nokuhlukunyezwa kwabo abantu abathandana, akukho lutho okufakaza ukuthi kuyinto engalungile. Umlando uveza ukuthi kudala emhlabeni wonke jikelele uthando nobudlelwane lwaba khona phakathi kwabantu noma benobuphi ubulili futhi kuyinto ejwayelekile.