Jump to content

Isiyabizo senzuko

Mayelana Wikipedia

Isiyabizo senzuko siyinoma yisiphi isiyabizo esiqhubekayo umline esimelela omunye umngakonani, okungukuthi, esifana nomunye umngakonani. Ngokwesibonelo, kwisiyabizo somsindo senzuko, ubuvuve besiyabizo buyahluka kulobo bengcindezi yamaza omsindo ngokuqhubekayo.

Ngokuphambene, isiyabizo sezezibhangqiwe simelela umgangatho wesikhathi ohlukayo njengoba usuke unguthunge olusangulwayo lwamanani angakanisiwe. Ukusangula kwezezibhangqiwe kuphoqelela uyacabanzi oluthile.

Ibizo elithi isiyabizo senzuko imvama libhekisela kwiziyabizo zamazuba; kodwana, nezobunguxa, ezohowo, nezamajilimba, kanye nezinye izimiso ziyakwazi ukudlulisa noma ukuthathwa njengeziyabizo zenzuko.