Jump to content

Izifenqo zaseGibhithe

Mayelana Wikipedia

Hieroglyphs_from_the_tomb_of_Seti_I

Izifenqo zaseGibhithe noma izigwedo ezingcwele, kwakuyindlela yokubhala esemthethweni eyayisetshenziswa eGibhithe Lasendulo, eyayisetshenziselwa ukubhala ulimi lwaseGibhithe. Izifenqo zihlanganisa ulobophawu (logographic), syllabic, nezici zosonhlamvukazi, kanye nezimpawu eziyi-1000 ezingafani. Izifenqo eziqhazeni zazisetshenziselwa izincwadi zenkolo emaphepheni nasokhunini. Iziqakaqo zaseGibhithe ezimbili zakamuva, umkleklongcwele (hieratic) nomkleklophansi (demotic), zazisuselwa kulo uhlobo lokubala ngezifenqo, kanjalo ngesiqakaqo sokuqala saseSinayi esathubeka kamuva saba osonhlambukazi baseFenike. Kosonhlamvukazi baseFenike kwavela izinhlelo ezimbili (isiGriki nesiAramayi), isiqakaqo sezifenqo zaseGibhithe eziwukhokho weziqakaqo eziningi zanamuhla ezisetshenziswayo, ezaziwayo zifaka phakathi isiLathini nesiqakaqo sesi-Cyrillic (esavela ngesiGriki) kanye nesiqakaqo sase-Arabiya nezinye.