Jump to content

Izulu

Mayelana Wikipedia

iZulu indawo lapho kuthule khona, akhukho dlame kanti futhi abaningi bayazi njengendawo ethulile, enhle, futhi yilapho siyakhona uma sesindlulile (sesifile)emhlabeni. Ngingasho ngithi inobudlelwano nenkosi yethu uMvelinqangi.

Christ's_Entry_into_Brussels_in_1889