Izulu

Mayelana Wikipedia

iZulu indawo lapho kuthule khona, akhukho dlame kanti futhi abaningi bayazi njengendawo ethulile, enhle, futhi yilapho siyakhona uma sesindlulile (sesifile)emhlabeni. Ngingasho ngithi inobudlelwano nenkosi yethu uMvelinqangi.

Christ's_Entry_into_Brussels_in_1889