Johane

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

uJohane uyincwadi yesine yeTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.