Joshuwa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Joshuwa uyincwadi yesishiyagalolunye eTestamente Elidala eBhayibhelini.

Joshuwa wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.