Joweli

Mayelana Wikipedia

Joweli iyincwadi eTestamente Elidala eBhayibhelini.

uJoweli wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.